PROFILE

NAME

-iT-

PART

Voice

BIRTHDAY

10/5

TWITTER

@xxxBAD_iT_

NAME

悠汰-YUTA-

PART

Guitar

BIRTHDAY

12/9

TWITTER

@xxxBAD_yuta_

NAME

痲紗-MASA-

PART

Guitar

BIRTHDAY

12/26

TWITTER

@xxxBAD_MASA_

NAME

綾葉-AYAHA-

PART

Bass

BIRTHDAY

2/8

TWITTER

@xxxBAD_AYAHA_

NAME

Loa(support)

PART

Drum

BIRTHDAY

1/25

TWITTER

@Loa_drum